پیدا

صفحه 68 شب اول با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول عاشق دلخسته گور " دلداره دونده رمیش یوزون عالمی ترک ائیله میش " او یاره دونده رمیش یوزون شاه اسماعیل ختایی دونده رمز یوزون پادشاهلار رسمیدور " داداره دونده رمز یوزون اللاه آللاه چوخ دئیه ر " کرداره دونده رمز یوزون جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 67 دیدار با شاه اسماعیل صفوی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب دیدار با شاه اسماعیل ختایی سرسلسله پادشاهان صفوی در این شبها به دو نوع نگاه بصورت بسیار جزئی و مختصر اشاره میکنم . یکی نگاه یک پادشاه بر ملک و ملت است " که نگاه غالب پادشاهان است " و دیگری نگاه یک رعیت یا باصطلاح امروزی نگاه یک شهروند ساده و بی آلایش و آرایش " بر مسائل اجتماعی و انسانی است . جاوید " بینام "صفحه 64 شب نهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم لاله رخا " سمن برا " سرو روان کیستی ؟ سنگدلا " ستمگرا " افت جان کیستی ؟ خاقانی شروانی تو از آن کیستی ؟ جان جهانیان بگو " جان جهان کیستی ؟ یا مگر از جهانیان " مختص جان کیستی ؟ جاوید " بینام " fina .blogfa . comصفحه 65 شب دهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم سر سودای تو را " ما محرم نیست ما چه " که ارواح ملایک هم " نیست خاقانی شروانی سر الاسرار گر چه بر درد دلم " زین همگان مرهم نیست این نشانیست کزان " بر حرمت " محرم نیست جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 66 ده شب دیدار با شاه اسماعیل صفوی بنینگذار سلسله صفویان

درخواست حذف اطلاعات

ده شب در خدمت شاه اسماعیل صفوی و ب رخصت و فیض برای درد دل با آن پادشاه قدر قدرت .صفحه 61 شب ششم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب ششم بتی کز طرف شب " مه را وطن ساخت ز سنبل سایبان " بر یاسمن ساخت خاقانی شروانی می توان ... درون را بر سخن باید وطن ساخت وطن را با عمل " باغ ختن ساخت جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 62 شب هفتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب هفتم ای باد صبا " ببین که کجا می فرستمت نزدیک آفتاب وفا می فرستمت خاقانی شروانی ای هد هد صبا " به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت حافظ بشارت پنهان ای مرغ جان من " از اینجا می فرستمت بهوش که از کجا به کجا " می فرستمت جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 63 شب هشتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم خوش خوش امان میروی " ای شاه خوبان تا کجا ؟ شمعی و پنهان میروی " پروانه جویان تا کجا ؟ خاقانی شروانی ای نفس اماره ای فارس حرص و طمع " اینسان شتابان تا کجا ؟ بن بست عمرت را ببین " با سرعت توفان کجا ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 59 شب چهارم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب چهارم من فقط پنج غزل تورکی از خاقانی داشتم که همانها را هم استقبال . غزل پنجمی تبدیل به دو قصیده شدند که نوشتنش برایم سخت بودند . لذا شش شب دیگر را اختصاص به غزلیات فارسی او نمودم . و قصیده مرات الصفای او را استقبال نمودم که دویست بیت شد و پانویس ش سخت است . لذا به چند بیت از آن اکتفا می نمایم . البته در سال 1364 من قصیده ایوان مداین او را در 370 بیت استقبال نمودم که هنوز مانده است . قصیده مرات الصفای او با این مطلع شروع میشود که : دل من پیر تعلیم است و من " طفل زبان دانش دم تسلیم و سر عشر و سر زانو " دبستانش خاقانی شروانی و من در بربر آن چنین گفتم و آن را قصیده جام جم نامیدم . دل از منظر فینا دلم از منظر فینا " بود آئینه ی جانش در این آئینه دیدم من " هلا آئین پنهانش جهان چون جلوه گاه اوست " دلم از جلوه او روست مقیم لا و الا هوست " نمایم زان نمایانش فرود آمد بر این خانه " نمود ویرانه بتخانه ببینید این محاط آن " احاطه کرده جولانش و 190 بیت دیگر ..... جاوید " بینام "صفحه 60 شب پنجم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب پنجم کار عشق از وصل و از هجران گذشت درد ما از دست هر درمان گذشت خاقانی شروانی گذشت سرگذشت درد ما " از خیر هر درمان گذشت درد بی درمان ما " از جان گذشت جاوید " بینام "صفحه 58 شب سوم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم بیلدیم کی بو نازوندان " بیر لحظه دایا سان لومده اولان درده " هرگز سن اینا سان خاقانی شروانی شبی در محضر دل ( بیر گئجه نی دل حضورینده ) مهمان ول اولدوم " آمما سن اینا سان یوخون کی آغیر اولدو " تئزلیقجه اویا سان جاوید " بینام "صفحه 56 شب دوم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب دوم لوم چئخیب گئدیبدیر " بیلمم نجور بلا وار من کی عزیز دوتاردیم " بس بوندا نه قضا وار خاقانی شروانی انسانلیغ یارب نه سرنوشدیر ؟ حکمتده نه قضا وار ؟ من پیس قضاوت ائتمم " آمما بئله بلا وار جاوید " بینام "صفحه 55 شب اول با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول جانیم نه قده ر وار " منه جانان سن اولارسان جانداندا عزیز اولسا " بیر انسان " سن اولارسان خاقانی شروانی سن " اولارسان اولگو اولا انسالیغا " هر آن " سن اولارسان هم کافره " هم مومنه " میزان " سن اولارسان جاوید " بینام "صفحه 53 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "صفحه 54 دهه دیدار با خاقانی شروانی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب دیدار با خاقانی شروانی خاقان شاعرانصفحه 52 شب نهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم مئی ده ن اول چهره ی زیبا " عرق افشان اولموش یا سراسر اولوب " اوزونه حئیران اولموش صائب تبریزی انسان در زیر سقف علم و مذهب " بدون حضور خداوند تنها و بی پناه است . و این غزل بیانگر این بی پناهی انسان است . اولموش عالمین سررینا آ " هامی حئیران اولموش گویه قاخدیقجا گونش " گیزلینی پنهان اولموش جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 52 شب دهم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم خط غبار عارضین " آیات قرآن ائیله میش حسن صاحب شوکتین " موری سلیمان ائیله میش صائب تبریزی ائیله میش هر لحظه دوشموش بیر دونا " هر دون گولوستان ائیله میش هر بیر گولوستاندا بیزه " اوزون نمایان ائیله میش جاوید " بینام "صفحه 51 شب هشتم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم داغ اولدو درونیمده منیم " نار محبت مین دورلو صدا " ویرمه ده دیر " ساز محبت صائب تبریزی اعجاز محبت کیمدیر گوره " انکار ائده اعجاز محبت ؟ هر وحشینی اهلی ائلیه ر " ساز محبت جاوید " بینام "صفحه 50 شب هفتم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب هفتم بیز نه ایندی ذره تک " جولانه گلمیشلردنوز آفتاب عشقیلن " دورانه گلمیشلردنوز صائب تبریزی فرزانه گلمیش لرده نوز انبیاء سولفونده ییک " دورانه گلمیش لرده نوز بیز رذ قارشینا " مئیدانه گلمیش لرده نوز جاوید " بینام " fina .blogfa . comصفحه 49 شب ششم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب ششم گل کیمی " هر کیم کی " گ ار ایچره نقد جانی وار سعی ائیله ر تو ون سنین " یولوندا تا امکانی وار صائب تبریزی فینا محفلینده تکجه فینا محفلینده " انسانین دوز شانی وار ساقینین پئیمانه سینده ن " هر کیمه پئیمانی وار جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 48 شب پنجم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب پنجم منی محروم ائده ن رخساریده ن " زلف پریش ر بو دریای لطافت " موج عنبر ایچره پنه ر صائب تبریزی فینا مکتبینده منی مجنون ائده ن دوستوم " نه او زلف پریش ر نه معلوم زولفون یندا " یاتان رخسار شیط ر جاوید " بینام " fina . blogfa .comصفحه 47 شب چهارم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب چهارم مین دل محزونیله " بیر تازه قربانیز هله زخم تیر غمزه ی مستانه " بیجانیز هله صائب تبریزی هله عومروموز توتقون توکندی " باخ پریشانیز هله بو " پریشان فیکریلرده ن " عومرو تالانیز هله مین یارا قلبه ستمله " پیس مسلمانلار ووروب مین ده فه ئولدوق دئیریلدیق " بیز موسلمانیز هله جاوید " بینام " fina . bl0gfa . comصفحه 46 شب سوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم دوتما ای گول دامنین " م گونونده جان ایچون قیلما یوزسوزلوق نیگاریلن " بیر اووچ قان ایچون صائب تبریزی ... ایچون گلسه الده ن بیر ال آت " بیر یئخیلان انسان ایچون گلمه سه " چکمه آیاغین ذئهنیده " سبحان ایچون جاوید " بینام "صفحه 44 شب اول با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول کمال حسن وئریبدی " ناب سنه سنه حلالدیر ای مغبچه " سنه محمد فضولی نه احتیاج " که ساقی وئره " سنه که اوز پیاله سینی " وئردی آفتاب سنه صائب تبریزی --------------------------------------------------------------------------------------- ای نفس دئدیم اوز نفسیمه " فایدا وئرمز " خطاب سنه گونون قالیندی " اثر سالماز " عتاب سنه جاوید بینام fina . blogfa . comصفحه 45 شب دوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دوم توکدوکجه قانیمی " اول آستان ایچر بیر یئرده یم اسیر " که توپراقی قان ایچر محمد فضولی عاشق قانینی " وسمه لی قاشون نهان ایچر جوهرلو تیغ قین آرا " پیوسته قان ایچر صائب تبریزی ------------------------------------------------------------- ایچر مردم آیاغ اولسا " آیاغلار باشدان قان ایچر باشلار باش الده آیاغدان " جام الوان ایچر جاوید " بینام "صفحه 43 دهه دیدار با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب دیدار با صائب تبریزی مشهور سازنده سبک هندی در ادبیاتصفحه 44 شب اول با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول کمال حسن وئریبدی " ناب سنه سنه حلالدیر ای مغبچه " سنه محمد فضولی نه احتیاج " که ساقی وئره " سنه که اوز پیاله سینی " وئردی آفتاب سنه صائب تبریزی --------------------------------------------------------------------------------------- ای نفس دئدیم اوز نفسیمه " فایدا وئرمز " خطاب سنه گونون قالیندی " اثر سالماز " عتاب سنه جاوید بینام fina . blogfa . comصفحه 44 شب اول با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول کمال حسن وئریبدی " ناب سنه سنه حلالدیر ای مغبچه " سنه محمد فضولی نه احتیاج " که ساقی وئره " سنه که اوز پیاله سینی " وئردی آفتاب سنه صائب تبریزی --------------------------------------------------------------------------------------- ای نفس دئدیم اوز نفسیمه " فایدا وئرمز " خطاب سنه گونون قالیندی " اثر سالماز " عتاب سنه جاوید بینام fina . blogfa . comصفحه 45 شب دوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دوم توکدوکجه قانیمی " اول آستان ایچر بیر یئرده یم اسیر " که توپراقی قان ایچر محمد فضولی عاشق قانینی " وسمه لی قاشون نهان ایچر جوهرلو تیغ قین آرا " پیوسته قان ایچر صائب تبریزی ------------------------------------------------------------- ایچر مردم آیاغ اولسا " آیاغلار باشدان قان ایچر باشلار باش الده آیاغدان " جام الوان ایچر جاوید " بینامصفحه 46 شی سوم با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم دوتما ای گول دامنین " م گونونده جان ایچون قیلما یوزسوزلوق نیگاریلن " بیر اووچ قان ایچون صائب تبریزی ... ایچون گلسه الده ن بیر ال آت " بیر یئخیلان انسان ایچون گلمه سه " چکمه آیاغین ذئهنیده " سبحان ایچونصفحه 40 شب نهم با مولانا

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم ای یار ما " دلدار ما " ای عالم اسرار ما ای یوسف دیدار ما " ای رونق بازار ما دیوان کبیر شمس مولانا جرار ما ای خالق گفتار ما " گوینده اشعار ما جز آب و گل ما نیسیتم " طراح و هم معمار ما جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 41 شب دهم با مولانا

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم تو مرا جان و جهانی " چه کنم جان جهان را تو مرا گنج روانی " چه کنم سود و زیان را مولانا جان و جهان تو مرا روح و روانی " بستان روح و روان را دیر یا زود بچشا نی " باده ی مرگ روان را جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 42 حسن ختام شبهای دبدار با مولانا

درخواست حذف اطلاعات

حسن ختام بر شبهای دهگانه با حضرت مولانا انتخاب من میان اینهمه روش " بهترین انتخاب من برای انتخاب من " تو بهترین جواب من جاوید " بینام " fina . bl0gfa . comصفحه 43 ده شب دیدار با صائب تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب دیدار با صائب تبریزی مشهور سازنده سبک هندی در ادبیاتصفحه 39 شب هشتم با مولانا

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم بنمای رخ " که باغ و گلستانم آرزوست بگشای لب " که قند فراوانم آرزوست دیوان کبیر شمس مولانا ... آنم آرزوست نه سلک و سلوک " سلمان و سلیمانم آرزوست نه سارغ و ساغر " اینم و آنم آرزوست جاوید " بینام " fina . blogfa . com