پیدا

صفحه 92 ساچیل گونش

درخواست حذف اطلاعات

ساچیل گونش چئیخ سحرین قوجاغیندان " قارانلیغا ساچیل گونش یامان " دوتوب قارانلیغی " یامانلیغا ساچیل گونش جاوید " بینام "صفحه 91 آچیل سحر نمونه اشعار

درخواست حذف اطلاعات

بیرشاخه گول " گول اهلینه آچیل سحر داها دویدوم گئجه لرده ن " اوجا داغدان " آچیل سحر او قئیراغدان " بو قئیراغدان " سولدان " ساغدان " آچیل سحر جاوید " بینام "صفحه 90 درد دل با دوست نمونه اشعار

درخواست حذف اطلاعات

درد دل با دوست برای درد دل با دوست " بیا صدها سخن دارم نگشتی محرم رازم " ببینی تا چه من دارم جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 89 شب دهم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم از قصه های فینائیان از شمس تبریزی " فقط یک بیت شعر باقیمانده است . و آن بیت هم این است : من گنگ و خواب دیده و " عالم تمام کر من عاجزم ز گفتن و " خلق از شنیدنش جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 87 شب هشتم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم به مناسبت مبعث " وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون " ( آیه 227 سوره شعراء ) اشراف شکن خیلی سنگین بود به اشراف عرب " فردی یتیم مدعی گردد که گشته " صاحب دین عظیم جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 88 شب نهم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم شبی با عشق عشق را " با عشق خواهم " بر غزلواری کشم هم غزل خوانم ترا " هم ع دلداری کشم جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 86 شب هفتم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب هفتم با شمس حرفی از حرفهای دید نی های ما پر از " آن حرفهای گفتنیست ایدریغ " این حرفها " بر همدگر ناگفتنیست جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 81 شب سوم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم عرصه معنی او گفت : " عرصه سخن بس تنگ است " از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی " عرصه بینی " . مقالات شمس عرصه توحید سخن " بی معنی جسم بیجان است " و این هیچ جهانیست . معنی بی سخن جان بی جسم است " و این آن جهانیست . جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 82 شب چهارم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب چهارم عادت او در اظهار : او گفت : " من عادت به نبشتن نداشته ام " هرگز " چون نمی نویسم " در من می ماند " و هر لحظه مرا روی دگر می دهد . " مقالات شمس عادت ما : می نویسم " یا میکنم " یا میسوزانم " میگویند چرا ؟ ذلایل : جمع ذلیل جاوید " بینام "صفحه 83 شب پنجم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب پنجم جاویدین جننتی آتمارام چوللره من " گوهر شاهانه لری قویمارام زووار اولا " گولمه یه پروانه لری جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 86 شب ششم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

نشانه های سقوط یک عظمت گر چه هستیم هموطن " نسبت بهم بیگانه ایم بدتر از بیگانگان " بر هم چو خصم خانه ایم جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 80 شب دوم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب دوم او گفت : " آن خطاط سه گونه خط نوشتی " یکی " او خو " لا غیر " یکی هم او خوندی " هم غیر " یکی را " نه او خو " نه غیر او " آن خط سوم من " . مقالات شمس این صاحب سخن میگوید : سخن چهارم : سخن از منظر مکتب فینا چهار نوع است : جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 81 شب دوم با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم عرصه معنی او گفت : " عرصه سخن بس تنگ است " از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی " عرصه بینی " . مقالات شمس عرصه توحید سخن " بی معنی جسم بیجان است " و این هیچ جهانیست . معنی بی سخن جان بی جسم است " و این آن جهانیست . جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 79 شب اول باشمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول او گفت : " اگر چه هزار سال باشد " این سخن من بدان رسد که من ئخواسته باشم " . مقالات شمس --------------------------------------------------------------------------------- این صاحب سخن میگوید : اگر هزار سال هم طول بکشد " سخن من بگوش ی خواهد رسید که او خواسته باشد . چون صابعان * حجیم ترین حجابها بین انسان و خداوندند . تا هزار سال هم طول بکشد " مردمانی که با عقل و منطق با هم نباشند " با احساسات بر هم خواهند بود " لذا : جاوید " بینام " fina. blogfa . comصفحه 76 شب نهم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم دلبرا بو دردیمه " درمان ائده رسن " وقتی دیر من فقیره لوطف ائله " احسان ائده رسن " وقتی دیر شاه اسماعیل ختایی وقتی دیر ای ول شاد اولگونان " دای ترک هئجران وقتی دیر یئتدی دونیامیز سونا " ترک بو زیندان وقتی دیر جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 77 شب دهم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم دیل سانا حئیران اولوبدور " تا جمالین گوموشم تا آچیب اول روخی " فرخنده فالین گوموشم شاه اسماعیل ختایی گورموشم عالمین ابقاسینا " قانون " جلالین گورموشم حال به حال دئیشیلمه قین " شآن جمالین گورزموشم جاوید " بینام " fina . blogfa . com

صفحه 78 دیدار با شمس تبریزی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب با شمس تبریزی بدون شرح و تفسیر " جاوید " بینامصفحه 75 شب هشتم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم سر خوش جام الستم " تا ابد هوشیار مست مستی لایعقل گزه ر " من شهر ایچینده عار مست شاه اسماعیل ختایی هامی مستی هر کیمی عالمده گورسن " خوفته و بیدار مست کیمدی کی مست اولماسین " ؟ گولده ن اولار گو ار مست جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 74 شب هفتم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب هفتم ای ملک صورتلی انسان " ای گونش یوزلو پری گورمه دی عالمده مردم " بیر سنین تک دلبری شاه اسماعیل صفوی این غزل را هدیه میکنم به مکتب فینایم ( ص ) عالم دلبری گلمیوب " گلمز سنین تک " بیرده عالم م ی م ی " م ائده ن " سن سن " ای عالم دلبری جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 72 شب پنجم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب پنجم دلبرا " اول آی یوزون " خورشید تاب ر منه باغچان ایچینده ن آخان سو " آب حئیو ر منه شاه اسماعلی ختایی من گوردوغوم بو جهان باغ جمالیندیر " گولوست ر منه آمما سنسیز بو گولوستان " چاه و زیند ر منه جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 73 شب ششم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب ششم گئتدی اول مه رو یانیمدان " یوز جفا قالدی بیزه حق جوور بیلمن " بلای منتها قالدی بیزه شاه اسماعیل ختایی قالدی بیزه پادشاهلار جوورونا " صبر و وفا قالدی بیزه هر قده ر ائتدیک وفا " جوورو جفا قالدی بیزه

جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 70 شب سوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم ای پری حسنین سنین " ماه منور گورموشم اول یوز اوسته " ابر تک " زولفون معنبر گورموشم شاه اسماعیل ختایی گورموشم سن شاهان " بیزده رعیت " چشمیمیز تر گورموشم سن بیزی حئیوان گوروبسن " من سنی سر گورموشم جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 71 شب چهارم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب چهارم روخلرین مصحف نیگارا " خط لرین اعر لر باخدیم اول یوزون منه " فتح اولدو یوز مین ب لر شاه اسماعیل ختایی حق ساتانلار بازاری تاق اولاننان طاقتیم " ت مده تاپدی ت لر دردیمیز درده قاریشدی " کیمدی دردیم تا بیلر ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 69 شب دوم با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب دوم بیر بلاده ن قاچیبان " یوز مین بلایه اوغرادیم بیر زامان شاد اولمادیم " درد و بلایه اوغرادیم شاه اسماعیل ختایی دونیا دونیا مئیدان بلادور " مرد مئیدان اوغرایار مرده مئیدان اولماسا " نامردی جوولان اوغرایار جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 68 شب اول با اسماعیل ختایی

درخواست حذف اطلاعات

شب اول عاشق دلخسته گور " دلداره دونده رمیش یوزون عالمی ترک ائیله میش " او یاره دونده رمیش یوزون شاه اسماعیل ختایی دونده رمز یوزون پادشاهلار رسمیدور " داداره دونده رمز یوزون اللاه آللاه چوخ دئیه ر " کرداره دونده رمز یوزون جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 67 دیدار با شاه اسماعیل صفوی

درخواست حذف اطلاعات

ده شب دیدار با شاه اسماعیل ختایی سرسلسله پادشاهان صفوی در این شبها به دو نوع نگاه بصورت بسیار جزئی و مختصر اشاره میکنم . یکی نگاه یک پادشاه بر ملک و ملت است " که نگاه غالب پادشاهان است " و دیگری نگاه یک رعیت یا باصطلاح امروزی نگاه یک شهروند ساده و بی آلایش و آرایش " بر مسائل اجتماعی و انسانی است . جاوید " بینام "صفحه 64 شب نهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب نهم لاله رخا " سمن برا " سرو روان کیستی ؟ سنگدلا " ستمگرا " افت جان کیستی ؟ خاقانی شروانی تو از آن کیستی ؟ جان جهانیان بگو " جان جهان کیستی ؟ یا مگر از جهانیان " مختص جان کیستی ؟ جاوید " بینام " fina .blogfa . comصفحه 65 شب دهم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب دهم سر سودای تو را " ما محرم نیست ما چه " که ارواح ملایک هم " نیست خاقانی شروانی سر الاسرار گر چه بر درد دلم " زین همگان مرهم نیست این نشانیست کزان " بر حرمت " محرم نیست جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 66 ده شب دیدار با شاه اسماعیل صفوی بنینگذار سلسله صفویان

درخواست حذف اطلاعات

ده شب در خدمت شاه اسماعیل صفوی و ب رخصت و فیض برای درد دل با آن پادشاه قدر قدرت .صفحه 61 شب ششم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب ششم بتی کز طرف شب " مه را وطن ساخت ز سنبل سایبان " بر یاسمن ساخت خاقانی شروانی می توان ... درون را بر سخن باید وطن ساخت وطن را با عمل " باغ ختن ساخت جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 62 شب هفتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب هفتم ای باد صبا " ببین که کجا می فرستمت نزدیک آفتاب وفا می فرستمت خاقانی شروانی ای هد هد صبا " به سبا می فرستمت بنگر که از کجا به کجا می فرستمت حافظ بشارت پنهان ای مرغ جان من " از اینجا می فرستمت بهوش که از کجا به کجا " می فرستمت جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 63 شب هشتم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب هشتم خوش خوش امان میروی " ای شاه خوبان تا کجا ؟ شمعی و پنهان میروی " پروانه جویان تا کجا ؟ خاقانی شروانی ای نفس اماره ای فارس حرص و طمع " اینسان شتابان تا کجا ؟ بن بست عمرت را ببین " با سرعت توفان کجا ؟ جاوید " بینام " fina . blogfa . comصفحه 59 شب چهارم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب چهارم من فقط پنج غزل تورکی از خاقانی داشتم که همانها را هم استقبال . غزل پنجمی تبدیل به دو قصیده شدند که نوشتنش برایم سخت بودند . لذا شش شب دیگر را اختصاص به غزلیات فارسی او نمودم . و قصیده مرات الصفای او را استقبال نمودم که دویست بیت شد و پانویس ش سخت است . لذا به چند بیت از آن اکتفا می نمایم . البته در سال 1364 من قصیده ایوان مداین او را در 370 بیت استقبال نمودم که هنوز مانده است . قصیده مرات الصفای او با این مطلع شروع میشود که : دل من پیر تعلیم است و من " طفل زبان دانش دم تسلیم و سر عشر و سر زانو " دبستانش خاقانی شروانی و من در بربر آن چنین گفتم و آن را قصیده جام جم نامیدم . دل از منظر فینا دلم از منظر فینا " بود آئینه ی جانش در این آئینه دیدم من " هلا آئین پنهانش جهان چون جلوه گاه اوست " دلم از جلوه او روست مقیم لا و الا هوست " نمایم زان نمایانش فرود آمد بر این خانه " نمود ویرانه بتخانه ببینید این محاط آن " احاطه کرده جولانش و 190 بیت دیگر ..... جاوید " بینام "صفحه 60 شب پنجم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب پنجم کار عشق از وصل و از هجران گذشت درد ما از دست هر درمان گذشت خاقانی شروانی گذشت سرگذشت درد ما " از خیر هر درمان گذشت درد بی درمان ما " از جان گذشت جاوید " بینام "صفحه 58 شب سوم با خاقانی

درخواست حذف اطلاعات

شب سوم بیلدیم کی بو نازوندان " بیر لحظه دایا سان لومده اولان درده " هرگز سن اینا سان خاقانی شروانی شبی در محضر دل ( بیر گئجه نی دل حضورینده ) مهمان ول اولدوم " آمما سن اینا سان یوخون کی آغیر اولدو " تئزلیقجه اویا سان جاوید " بینام "